Kundundersökning

Vartannat år delar vi ut en kundundersökning. Med din hjälp bilr vi ännu bättre!

Din trivsel är av största vikt för oss. Vi strävar efter att du som bor hos oss ska trivas i din bostad, ditt område, med dina grannar och med oss som hyresvärd. För att ta reda på vad du tycker är bra och vad vi kan förbättra delar vi vartannat år ut en kundundersökning till dig som hyresgäst.

Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att besvara vår kundundersökning och framför dina synpunkter. Svaren är betydelsefulla och ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar framöver. Med din hjälp kan vi bli ännu bättre och utveckla ett boende där du trivs riktigt bra. Stort tack för hjälpen!

Resultat för 2023

Resultatet från kundundersökningen sammanställs i serviceindex och produktindex. I årets resultat har vi förbättrat vårt resultat för produktindex och fått något lägre resultat för serviceindex.

I år svarade 58,6 % av våra hyresgäster på undersökningen, vilket är en ökning från förra året då 46,8 % svarade.

Serviceindex

I serviceindex ingår dessa ämnesområden:

  • Ta kunden på allvar
  • Trygghet
  • Rent & snyggt
  • Hjälp när det behövs

Resultatet för 2023 är 77,8 %, att jämföra med resultatet för 2022 som var 81,7 %.

Vårt serviceindex är 3,5 % lägre än branschmedelvärdet.

Produktindex

I produktindex ingår dessa ämnesområden:

  • Lägenheten
  • Allmänna utrymmen
  • Utemiljö

Resultatet för 2023 är 78,5 %, att jämföra med resultatet för 2022 som var 78,1 %.

Produktindex är 0,5 % högre än branschmedelvärdet.

Våra prioriteringar framöver

Utifrån resultatet prioriterar vi vad vi ska satsa på framöver. Bland annat:

  • Mer information om vad som händer i våra fastigheter.
  • Förbättrad utemiljö, i synnerhet tillgång till bänkar och sittplatser.
  • Städutrustning i tvättstugor.

Om kundundersökningen

Vi genomför kundundersökningen genom företaget AktivBo. De garanterar att alla som deltar i undersökningen är anonyma.

Resultatet från kundundersökningen presenteras här på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev.

Hjälpte informationen på sidan dig?