Huset och gården

Här hittar du information om ditt bostadshus och utemiljön runtomkring.

Cykelförvaring

Cyklar ska förvaras i cykelställ eller i cykelförråd. Av brandsäkerhetsskäl får cyklar aldrig förvaras i trapphuset eller i källargångar. Det är inte tillåtet att ladda elcyklar, elmopeder, hoverboards och liknande i våra cykelrum. Detta också på grund av brandrisk och den farliga gas litiumbatterier avger vid brand.

Trasiga cyklar som inte används ska du som hyresgäst transportera till Heljeveds återvinningscentral i Vara.

Grannar

Du och dina grannar skapar tillsammans er boendemiljö. Det är därför viktigt att ni visar hänsyn till varandra och tar hand om de gemensamma utrymmena.

Om du bor i ett flerfamiljshus är det viktigt att veta att du kommer att höra ljud i huset och från gården. Det kan handla om hissljud, steg från våningen över eller människor på gården. Det kan också röra sig om barnskrik, grannar i trapphuset, tvättmaskiner, någon som borrar i väggen och så vidare. Detta är normalt och det är ljud som man helt enkelt får stå ut med. Men kom ihåg att som hyresgäst är du skyldig att alltid visa hänsyn till dina grannar och att inte störa, oavsett tid på dygnet.

Gården

För att skapa en bra gemensam gård är det viktigt att tänka på att:

  • Inte mata fåglar i anslutning till din bostad eftersom råttor och möss gärna dras till fågelmaten.
  • Högljudda diskussioner eller lekar kan höras ännu mer på en innergård på morgonen eller under kvällstid när det är tyst runtomkring, så tänk på att visa respekt mot varandra.
  • Om du har djur får de inte springa lösa och det är särskilt viktigt att de hålls borta från barnens lekplatser.
  • Sopor ska vara i sopkärlen och aldrig vid sidan om.
  • Våra gemensamma ytor så som entréer, trapphus och tvättstugor är rökfria platser. För våra barns skull så är alla våra lekplatser rökfria. Det är tillåtet att röka utomhus, till exempel en bit ifrån entrén men tänk på att städa undan fimpar efter dig. De ska slängas på anvisade platser eller bland soporna.
  • Undvik biltrafik på våra gårdar. Parkering på gården är i regel endast tillåten vid i- och urlastning eller av- och påstigning. Det betyder att du får lasta av dina saker för att sedan direkt när du är klar med detta flytta din bil. Tänk på att om parkeringsvakten inte kan se att du aktivt lastar i eller ur bilen så riskerar du att få parkeringsböter.

Källare och förråd

Källare

Tänk på att inget material får förvaras i gångar eller andra allmänna utrymmen. De utgör en stor risk vid exempelvis brand och då man måste utrymma snabbt.

Se till att dörrar till källare och andra ingångar alltid är låsta för att hindra obehöriga eller skadedjur att ta sig in.

Tänk på att inte ställa ömtåliga saker direkt på golvet i ditt källarförråd. Använd hyllor eller annat för att få upp kartonger och saker från golvet. Skulle olyckan vara framme, till exempel vattenläckage, så är risken annars stor att dina saker blir förstörda.

Förråd

I de flesta av Vara Bostäders fastigheter finns ett vinds- eller källarförråd för dig som hyresgäst att nyttja. Oftast krävs det eget hänglås och nyckel. Tänk på att låsa ditt förråd även om du inte använder det, så slipper du obehöriga gäster i ditt förråd.

I vissa områden finns även lite större förrådslokaler som hyresgästerna har möjlighet att hyra. Kontakta oss för mer information.

Parkeringsplatser och garage

I anslutning till våra fastigheter finns parkeringsplatser och garage för uthyrning mot en månadskostnad. För vissa lägenheter och radhus ingår parkering och för vissa behöver du ansöka om en plats. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för just din bostad eller om du vill ansöka om en parkeringsplats.

På den parkeringsplats du hyr eller som hör till ditt bostadsområde får du bara parkera personbilar i körbart skick. Även om du betalar din parkeringsplats får du inte använda den för avställda bilar, skrotbilar eller liknande.

Om du får problem med att någon ställer sig på din parkeringsplats kan du ringa säkerhetstjänst på telefon 0512-222 00.

Bilfria innergårdar

För trivseln och säkerhetens skull har Vara Bostäder bilfria innergårdar. Det innebär att du endast vid flytt eller av- och pålastning får köra in på gården. När du gör det, tänk på att det är många barn som rör sig på områdena så att du är uppmärksam och kör sakta. Parkering på innergårdarna är inte tillåtet.

Laddning av elbil

Elbilsladdning är inte tillåten i de vanliga 230 v eluttagen i våra garage och på våra parkeringsplatser. Det gäller även motorvärmaruttag. Anledningen är att det blir för hög belastning under alltför lång tid. Det medför en brandfara då uttagen inte är byggda för detta. Vi grundar vårt beslut på Elsäkerhetsverkets rekommendationer.

Idag finns möjlighet till elbilsladdning på Brinkestigen i Vara.

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i bostadsområdet. Bästa sättet att tvätta bilen utan att skada miljön är i en fordonstvätt. Tvättar du bilen på gatan rinner skadliga ämnen som olja, metaller och kemikalier ut i marken och vattnet. Dessa ämnen är skadliga för både människa och miljö och svåra eller omöjliga för naturen att bryta ner.

Vara kommuns information om biltvätt

Trapphuset

Vara Bostäder städar kontinuerligt trapphusen men det allas ansvar att se till att hålla trapphusen rena från skräp och annat.

För att skapa ett tryggt och trivsamt trapphus är det viktigt att tänka på att:

  • Trapphus, entréer och loftgångar ska vara fria från föremål och brännbart material så som till exempel barnvagnar, skor, cyklar eller dörrmattor. Trapphuset ska vara lättframkomligt för såväl städpersonal och räddningstjänst. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.
  • Ofta är det ett ekande ljud i trapphuset som hörs väl in i lägenheterna, tänk därför på att inte vistas mer än nödvändigt i trapphuset.
  • Se till att entrédörrarna stängs ordentligt för er säkerhets skull. Vi och ni vill inte att obehöriga går in i trapphuset och därför är det viktigt att låsa entrédörrar och allmänna utrymmen efter sig. Ha respekt för låsta dörrar och lägg inte dörrmatta, pinnar eller annat emellan för att hålla entrédörren öppen.

Tvättstugan

I alla områden där inte tvättmaskin är standard i bostaden har vi tvättstugor för hyresgästerna i kvarteret. Vissa bokas elektroniskt via en bokningstavla, andra bokas med en nyckelcylinder som man sätter i en tavla och en del bokas bara genom att man skriver upp sig på en tvättlista. Tänk på att tvättstugan ska lämnas städad och ren vid avslutat pass.

Observera att mattor inte får tvättas i vanliga tvättmaskiner eller på golvet i tvättstugan. Om du behöver tvätta en matta ber vi dig att lämna in den till en kemtvätt.

Är du osäker på vart din tvättstuga ligger eller hur du bokar så kontaktar du din fastighetsskötare.

Återvinning

På kommunens återvinningsstationer Länk till annan webbplats. finns möjlighet att kasta bland annat tidningar, pappersförpackningar, hårdplast, metall och glas.

Större grovsopor måste köras till Heljeveds återvinningscentral Länk till annan webbplats..

Kontakt

E-post: info@varabostader.se
Telefon: 0512-296 90

Hjälpte informationen på sidan dig?