Din lägenhet

Här kan du läsa om hur du tar hand om din lägenhet och vilka regler som gäller.

Som boende hos Vara Bostäder har du ett ansvar att vårda och sköta om din lägenhet. Om det inträffar en skada i lägenheten måste du meddela detta till oss så fort som möjligt, så att skadan inte förvärras. Gör du inte det kan du bli skadeståndsskyldig.

Här kan du läsa om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt.

Balkong

De allra flesta ser balkongen som ett mervärde på lägenheten, som skapar extra trivsel. Tänk på att även grannarna vill känna trivsel. Av hänsyn till dem så är det inte tillåtet att till exempel skaka mattor från balkongen. Balkongen ska också hållas städad från skräp och annat som kan skapa olägenhet för övriga hyresgäster.

Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongen.

Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket.

Brandvarnare

I Vara Bostäders lägenheter finns brandvarnare i taket. Kontrollera, genom att trycka på knappen, med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar och att batterierna inte tagit slut. Har batterierna tagit slut är det ditt ansvar att byta dem.

Kom ihåg att brandvarnare räddar liv. Saknas du en brandvarnare, eller är du osäker på om den fungerar, kontakta Vara Bostäder.

Få ett SMS när det är dags att testa din brandvarnare. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot brand Länk till annan webbplats..

Bredband och TV

Alla Vara Bostäders hyresgäster har möjlighet till bredband via Telia. Avtal tecknar du direkt med Telia, kontakta deras kundtjänst på telefon 020-20 20 70.

De flesta av Vara Bostäders fastigheter har tillgång till ett basutbud av Telias TV-kanaler.

Djur

Husdjur är tillåtna i Vara Bostäders lägenheter. Du som hyresgäst ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade när de vistas utomhus och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostas av hyresgästen.

Husdjuren får inte vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.

Renovering och tillval

Du som hyresgäst får själv renovera lägenheten i mindre utsträckning, till exempel att måla om. Det ska utföras fackmannamässigt. Om Vara Bostäders besiktningsman inte godkänner renoveringarna när du flyttar blir du skyldig att återställa lägenheten.

Större renoveringar måste du kontakta Vara Bostäder om.

Underhåll

Vara Bostäder har inte periodiskt underhåll utan renoverar vid behov eller om skador uppstår. Om du som hyresgäst själv orsakat skador blir du skyldig att återställa alternativt debiteras för att Vara Bostäder utför jobbet.

Tillval

I vissa lägenheter finns det möjlighet att, mot ett tillägg på hyran, göra tillval. Du kan till exempel sätta in en diskmaskin eller byta ut skåpsluckor i köket. Kontakta oss för mer information om detta.

Uteplats och trädgård

På samma sätt som du har ett ansvar att sköta din lägenhet har du också ett ansvar att sköta din uteplats. Om den inte sköts enligt Vara Bostäders standard eller om du gör stora förändringar utan överenskommelse kan det i förlängningen innebära att du kan bli uppsagd från din lägenhet.

När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort stora förändringar kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in. Om trädgård och uteplats inte uppfyller Vara Bostäders skötselstandard, får du betala för återställningsarbetet.

Om du har valt att ta över en uteplats som inte är återställd så vilar ansvaret på dig att sköta, vårda och sedan återställa i ursprungligt skick då du flyttar.

Vara Bostäders standard för skötsel av uteplats och trädgård

Uteplats

 • Uteplatsen hålls fri från sopor och annat skräp.
 • Uteplatsen får inte användas som förvaringsutrymme för gamla möbler, bildäck eller annat som stör den allmänna trivseln.
 • Vårstädning ska ske i april.
 • Höststädning ska ske i oktober eller november.
 • Snöskottning och halkbekämpning på uteplatsen sköts av hyresgästen.
 • Plattytor ska hållas rena från ogräs och mossa. Stenplattornas fogar ska rensas med jämna mellanrum. Bäst resultat får man om man gör det ofta, då får fröerna ingen grogrund och man tröttar ut rotsystemen.
 • Trädäck ska hållas rent från mossa eller annan påväxt.

Gräsmatta

 • Gräsmattor får vara max 8 cm höga.
 • Gräs bör klippas cirka en gång i veckan under perioden maj-september.

Rabatter

 • Rabatter ska hållas ogräsfria för att minska risken för spridning via frö eller rotsystem. Det brukar räcka med 1-3 ordentliga rensningar per säsong.

Häckar

 • Häck klipps på utsidan och höjden av Vara Bostäder. Klippning av insidan och rensning under häcken (både insida och utsida) är hyresgästens ansvar.

Staket, vindskydd och spaljéer

 • Om du funderar på att sätta upp ett staket, en spaljé eller ett vindskydd ska du mejla info@varabostader.se och berätta vad du vill göra så kontaktar vi dig. Innan du bygger ska det skrivas ett avtal mellan dig som hyresgäst och Vara Bostäder.
 • Val av material till staket, spaljéer och vindskydd skall harmonisera med husets karaktär och omgivning. Till exempel är ett tryckimpregnerat räcke inte godkänt om det i övrigt är ett modernt hus med glasade räcken.
 • Generellt är det av vikt att ta hänsyn till färgsättningen i området så uteplatser på ett estetiskt sätt blir en del av den övriga bebyggelsen. Vid osäkerhet om materialval eller färgsättning kontakta Vara Bostäder.
 • Staket, spaljéer och vindskydd får inte förankras i fasaden och inte utrustas med tak. Tänk på att prata med grannen. Till exempel kan ett för högt staket medföra att grannen får en oönskad skugga.
 • Du ansvarar för att staket, spaljéer och vindskydd lagas, oljas eller målas vid behov.
 • När du målar staketet, spaljén och vindskyddet använd en akrylatbaserad utefärg. Den är vattenbaserad och godkänd miljömässigt. Har du frågor om andra godkända utefärger så fråga där du köper färg.

Studsmattor och plaskpooler

 • Det är tillåtet att ha studsmatta eller en mindre plaskpool på sin uteplats. När det gäller studsmattor och plaskpooler har du som hyresgäst helt och hållet ansvar för dessa.
 • Det är inte tillåtet att ha studsmatta, plaskpool eller andra lekredskap på allmänna gräsmattor eller hårdgjorda ytor.

Överlåtelse

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att ni bott tillsammans i minst ett år och att lägenheten använts med gemensamt hushåll samt att den varit er enda stadigvarande bostad.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver även själv klara av att betala hyran.

Observera att du inte automatiskt kan överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

Har du frågor eller vill överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan kontaktar du vår uthyrning på 0512-296 90.

Kontakt

E-post: info@varabostader.se
Telefon: 0512-296 90

Hjälpte informationen på sidan dig?