Om webbplatsen

På den här sidan får du information om vår webbplats och vem du kan kontakta om du har frågor om den.

Om du har frågor om webbplatsen

Vara Bostäder har det övergripande ansvaret för innehållet och den grafiska formen på den här webbplatsen.

Kontakt

Vi vill gärna ha synpunkter från dig om hur du tycker webbplatsen fungerar. För att lämna synpunkter kan du svara på frågan "Hjälpte informationen på sidan dig?" som finns längst ned på varje sida.

E-post: info@varabostader.se

Om webbplatsen

Vårt mål är att ha en så lättnavigerad, användarvänlig, enhetlig och väl sammanhållenwebbplats som möjligt. Den ska vara partipolitiskt neutral, saklig och aktuell.

Tillgänglighet

Vi arbetar för att göra vår webbplats tillgänglig för alla. Vi försöker skriva alla texter så att de är lätta att förstå. Vi arbetar hela tiden med att vår webbplats ska följa tillgänglighetsdirektivet.

Tillgänglighetsredogörelse

Bilder

Du får inte använda bilderna på sidan utan att kontakta oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?