Uthyrningspolicy

Här hittar du Vara Bostäders uthyrningspolicy.

Vara Bostäders uthyrningspolicy syftar till att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning av lägenheter. Vi strävar efter goda relationer med våra hyresgäster. Hos oss är alla välkomna att söka nytt hem.

Ansöka om bostad

Du söker bostad hos oss via sajten HomeQ. För att kunna söka bostad behöver du skapa ett konto på sidan. Vi går igenom alla ansökningar och erbjuder lägenheten till den med längst kötid som också uppfyller våra grundkrav.

Grundkrav

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas alltid.
 • Du måste ha en inkomst som du klarar av att betala hyran med. Vara Bostäder kan komma att kräva intyg om din inkomst.
 • Du får inte ha misskött dig som hyresgäst i tidigare boenden.
 • Du ska vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser.
 • Du måste teckna en hemförsäkring. Intyg visas upp när du hämtar dina nycklar.
 • Du måste vara folkbokförd på adressen när ditt hyresavtal börjar gälla.
 • Antal personer i hushållet i förhållande till lägenhetens storlek får max vara enligt följande:
  • 1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer
  • 2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer
  • 3 rum och kök, ca 70 kvm: 5 personer
  • 4 rum och kök, ca 90 kvm: 6 personer
  • 5 rum och kök, ca 110 kvm: 8 personer

Förtur till lägenhet

I vissa fall kan vi ge en sökande förtur till en lägenhet. Det är Vara Bostäder som ensamt avgör vad som anses vara lämpligt i varje enskilt fall. Förtur gäller inte till valfri lägenhet utan till lämplig lägenhet. Inom förtursgrupperna finns inget kösystem.

Förtursgrupper

 • Näringslivsförtur: Inflyttande till Vara kommun som har fått arbete inom kommunen.
 • Studier: Inflyttande till Vara kommun för att studera på gymnasienivå eller högre studier.
 • Hushåll med särskilda stödbehov: En bedömning görs tillsammans med socialförvaltningen i Vara kommun.
 • Social hållbarhet: För att skapa och bibehålla ett socialt hållbart boende kan förtur ges till intressenter som har annat ursprung, annan ålder eller annan livsåskådning än majoriteten av redan boende i området.
 • Snabb inflyttning: I undantagsfall kan den som har möjlighet att flytta in i en lägenhet snabbt ges förtur.

Några av Vara Bostäders fastigheter är reserverade för seniorer. Kravet för att få en sådan lägenhet är att hyresgästen ska vara 65 år eller äldre.

Lägenhetsbyte

För att få byta lägenhet inom Vara Bostäder måste du bo minst två år i din lägenhet innan du får möjlighet att byta bostad. Uppsägningstiden för flytt inom Vara Bostäder är två månader.

Andrahandsuthyrning

Vi följer hyreslagens regler gällande andrahandsuthyrning. Förstahandshyresgäster får tillåtelse att hyra ut i andra hand på grund av:

 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Om du ska flytta ihop med någon på prov
 • Hög ålder eller sjukdom

Tillstånd ges för ett år i taget och du kan behöva visa med till exempel intyg att skälet som åberopas är giltigt och riktigt.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt.

Korttidsuthyrning

Kommersiella korttidsuthyrningar, till exempel via sajter som Airbnb, är inte tillåtet hos Vara Bostäder. Om du bryter mot detta kan du bli uppsagd och förlora ditt kontrakt.

Fordonsplats och garage

Uthyrning av fordonsplats och garage sker enligt närhetsprincipen som grund. Fordonplats och garage kan, om ingen i aktuellt område anmält intresse, hyras ut till annan. I detta fall har Vara Bostäders övriga hyresgäster förtur

Kontakt

E-post: info@varabostader.se
Telefon: 0512-296 90

Hjälpte informationen på sidan dig?