Ansökan studentbostad - Vara Bostäder AB
Start / Sök boende / Studentbostäder /  Ansökan studentbostad

Ansökan studentbostad

Välkommen att lämna din ansökan om studentbostad

Observera att vi endast tar emot ansökningar via formuläret nedan.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks
De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför kan Vara bostäder AB behöva uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsbolaget.Den rättsliga grunden för behandlingen enligt ovan är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.
Ifall du vill utöva dina rättigheter, har frågor eller klagomål gällande hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@varabostader.se, alternativt 0512-29690. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen.
Jag samtycker att hyresvärden behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående text

CAPTCHA