Sök boende - Vara Bostäder AB
Start / Sök boende

Sök bostad hos Vara Bostäder

Vi nyproducerar för tillfället 68 stycken nya lägenheter på Brinkeskogen i Vara. Mer information om Brinkeskogen hittar du här.

I vårt övriga bestånd finns det endast ett fåtal lediga lägenheter och studentlägenheter. Här kan du lämna intresseanmälan. 

Uthyrningspolicy

Hos Vara Bostäder AB är alla välkomna att söka nytt hem. Tillsammans med de boende skapar vi trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Vi ska också verka för en positiv utveckling av Vara kommun.

För att få möjlighet till en lägenhet hos Vara Bostäder AB ska du vara registrerad i vår bostadskö. Det är din kötid i förhållande till andra sökande på den aktuella lägenheten som avgör om du får den. Dock kan i särskilda fall ges förtur (se avsnitt: Förtur till lägenhet).

Du måste själv vara aktiv och anmäla ditt fortsatta intresse minst var tredje månad.

Vara Bostäders grundkrav

För att få hyra lägenhet måste du uppfylla följande:

  • Ha fyllt 18 år.
  • Inte ha någon hyresskuld eller några större betalningsanmärkningar.
  • Ha en inkomst som är tillräcklig för att kunna betala hyran. Inkomsten ska kunna styrkas. I undantagsfall kan, om särskilda skäl föreligger, borgensman godkännas. Borgensåtagandet gäller då under minst två år.
  • Inte tidigare misskött din relation med Vara Bostäder.
  • Vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser.
  • Ha en hemförsäkring.

Vi har också riktlinjer gällande antal boende per lägenhet. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för dem som bor i lägenheten men även för de kringboende som påverkas. Riktlinjerna är inte en fast regel, undantag kan göras och bedömning sker i så fall från fall till fall.

Boende per lägenhet

1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer

2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer

3 rum och kök, ca 70 kvm: 5 personer

4 rum och kök, ca 90 kvm: 6 personer

5 rum och kök, ca 110 kvm: 8 personer

Förtur till lägenhet

Näringslivsförtur

Inflyttande till Vara kommun som har fått arbete någonstans inom kommungränsen och behöver en bostad ges förtur till lägenhet. Detta gäller om du inte bor inom kommunen och kan uppvisa intyg från arbetsgivare om arbetet i minst 6 månader. Du måste folkbokföra dig på adressen och du får inte ha dubbelt boende mer än under uppsägningstiden av nuvarande bostad.

Studier på gymnasienivå och högre studier

För dem som ska studera i ett program med nationellt intag på gymnasienivå eller högre studier reserveras visst antal lägenheter.

Hushåll med särskilda stödbehov

Bedömningen av bostadsbehovet görs tillsammans med socialförvaltningen i Vara kommun.

Undvikande av segregation

För att det inte ska skapas ett segregerat boende kan förtur ges till intressenter av annat ursprung, annan ålder eller annan livsåskådning än ev majoritet av redan boenden i området.

Snabb inflyttning

I undantagsfall kan en lägenhet erbjudas med snabb inflyttning. Du som har möjlighet att ta den till det utsatta inflyttningsdatumet ges förtur. Kötiden avgör vem som erbjudandet. Förtur gäller inte till valfri lägenhet utan till lämplig lägenhet. Det är Vara Bostäder AB som ensam avgör vad som anses vara lämplig i varje enskilt fall. Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem. Om sökande tackar nej till erbjuden lägenhet eller inte svarar på erbjudandet upphör förturen.

Omflyttning

Generellt gäller att du måste bo minst ett år i din lägenhet innan du får möjlighet till byta till ny bostad. Vid intern flytt görs en förbesiktning av nuvarande lägenhet och vi kontrollerar att du skött dina hyresinbetalningar samt boendet i övrigt.

Uppsägningstid

För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid per den siste i innevarande månad med följande undantag:

  • Vid flytt inom Vara Bostäder är uppsägningstiden minst två månader. Det innebär att om du vill hyra en lägenhet med snabb inflyttning riskerar du dubbla hyror.
  • Dödsbo till avliden hyresgäst har rätt att säga upp bostaden med en månads uppsägningstid.

Nybyggnation eller vid större renovering

Uthyrning av nyproducerade lägenheter eller lägenheter som genomgått omfattande renovering kan komma att ske utifrån andra kriterier och i en separat kö.

Fordonsplats och garage

Hyra av fordonsplats och garage sker enligt samma princip som för lägenhet, dock med närhetsprincip som grund. Fordonsplats eller garage kan, om ingen i aktuellt område anmält intresse, hyras ut till annan. I detta fall har Vara Bostäders övriga hyresgäster förtur.