Om du har en balkong, uteplats, gräsmatta, plattor, rabatter, häckar, buskar eller egna staket är det du som hyr bostaden som ansvarar för att ta hand om dessa. Med ganska enkla medel kan du skapa en trevlig utemiljö att koppla av på.

Ansvar för skötsel och återställande

På samma sätt som du har ett ansvar att sköta din lägenhet har du också ett ansvar att sköta din uteplats. Om den inte sköts enligt Vara Bostäders standard eller om du gör stora förändringar utan överenskommelse kan det i förlängningen innebära att du kan bli uppsagd från din lägenhet.

När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort stora förändringar kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in. Om trädgård och uteplats inte uppfyller Vara Bostäders skötselstandard, får du betala för återställningsarbetet.

Om du har valt att ta över en uteplats som inte är återställd så vilar ansvaret på dig att sköta, vårda och sedan återställa i ursprungligt skick då du flyttar.

Vara Bostäders standard för skötsel

Uteplats

 • Uteplatsen hålls fri från sopor och annat skräp.
 • Uteplatsen får inte användas som förvaringsutrymme för gamla möbler, bildäck eller annat som stör den allmänna trivseln.
 • Vårstädning ska ske i april.
 • Höststädning ska ske i oktober–november.
 • Snöskottning och halkbekämpning sköts av hyresgästen på uteplatsen.
 • Plattytor ska hållas rena från ogräs och mossa. Stenplattornas fogar ska rensas med jämna mellanrum. Bäst resultat får man om man gör det ofta, då får fröerna ingen grogrund och man tröttar ut rotsystemen.
 • Trädäck ska hållas rent från mossa eller annan påväxt.

Gräsmatta

 • Klipphöjd får vara max 8 cm.
 • Gräs bör klippas cirka en gång i veckan under perioden maj-september.

Rabatter

 • Rabatter ska hållas ogräsfria för att minska risken för spridning via frö eller rotsystem. Det brukar räcka med 1-3 ordentliga rensningar per säsong.
 • Att anlägga nya rabatter och att odla grönsaker är tillåtet på de platser och i den omfattning Vara Bostäder vid skriftlig förfrågan har godkänt. Använd gärna odlingslådor. Tänk på att allt ska se välvårdat ut och måste återställas vid flytt.

Häckar

 • Häck klipps på utsidan och höjden av Vara Bostäder. Klippning av insidan och rensning under häcken (både insida och utsida) är hyresgästens ansvar.

Staket, vindskydd och spaljéer

 • VIKTIGT! Om du funderar på att ordna ett staket, en spaljé eller ett vindskydd, skicka ett mejl till info@varabostader.se och berätta vad du vill göra så kontaktar vi dig. Innan du bygger ska det skrivas ett avtal mellan dig som hyresgäst och Vara Bostäder.
 • Val av material till staket, spaljéer och vindskydd skall harmonisera med husets karaktär och omgivning. Till exempel är ett tryckimpregnerat räcke inte godkänt om det i övrigt är ett modernt hus med glasade räcken.
 • Generellt är det av vikt att ta hänsyn till färgsättningen i området så uteplatser på ett estetiskt sätt blir en del av den övriga bebyggelsen. Vid osäkerhet om materialval eller färgsättning kontakta Vara Bostäders fastighetschef.
 • Staket, spaljéer och vindskydd får inte förankras i fasaden och inte utrustas med tak. Tänk på att prata med grannen. Till exempel kan ett för högt staket medföra att grannen får en oönskad skugga.
 • Du ansvarar för att staket, spaljéer och vindskydd lagas, oljas eller målas vid behov.
 • När du målar staketet, spaljén och vindskyddet använd en akrylatbaserad utefärg. Den är vattenbaserad och godkänd miljömässigt. Har du frågor om andra godkända utefärger så fråga där du köper färg.

Studsmattor och plaskpooler

 • Det är tillåtet att ha studsmatta och plaskpool modell mindre på sin uteplats. När det gäller studsmattor och plaskpooler har du som hyresgäst helt och hållet ansvar för dessa.
 • Det är inte tillåtet att ha studsmatta, plaskpool eller andra lekredskap på allmänna gräsmattor eller hårdgjorda ytor.