Bolagen styrs operativt av verkställande direktör Håkan Lindell och bolagens styrelseordförande är Tommy Åkerstedt.

Vara Bostäder AB

Vara Bostäder AB har funnits sedan 1995 från att tidigare varit en stiftelse. Vara Bostäder AB:s policy är att erbjuda prisvärda lägenheter till alla invånare i Vara kommun och att med personlig service kunna vara det självklara valet då man önskar hyra lägenhet i Vara kommun.

Vara Industrifastigheter AB

Vara Industrifastigheter AB har funnits sedan 2000. Dess policy är att främja och utveckla Vara kommun genom att erbjuda små och stora företag ändamålsenliga lokaler.