Vara Bostäder har 30 lägenheter på Torggatan 39A i Vara som främst är till för studenter. Vi har också 15 lägenheter på Johan Brinks gata 7 och några andra mindre lägenheter i Vara som kan passa för studenter. Om du söker bostad hos oss reserverar vi lämplig bostad utifrån aktuell tillgång.

Vara Bostäders uthyrningspolicy anger villkoren för att hyra lägenhet hos oss.

I Vara finns ytterligare ett antal studentbostäder hos privata fastighetsägare. Om vi i Vara Bostäder inte har något boende att erbjuda, överlämnar vi din ansökan till AMB:s boendekordinator Jan-Peter Bergman, tel. 070-601 89 77, som hjälper dig vidare med att hitta bostad. Jan-Peter är också den som kan svara på dina övriga frågor gällande boendet.

Bonden

Fastigheten Bonden på Torggatan 39 i Vara rymmer ettor och tvåor tillgängliga för studenter.

Johan Brinks gata

På Johan Brinks gata 7 finns två typer av studentlägenheter, ettor och tvåor. Ettorna är 32 kvm och tvåorna 48 kvm.

Foto på tvåvåningshus ovanifrån.

Rönngatan

På Rönngatan i Vara finns 16 stycken studentlägenheter. Lägenheterna är tvåor på 38 kvm.