Hos Vara Bostäder AB är alla välkomna att söka nytt hem. För att få möjlighet till ett boende hos oss måste du vara registrerad i vår bostadskö. Är du inte registrerad kan du göra det här på vår hemsida.

Grundkrav

 • Du måste ha fyllt 18 år
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar, kreditupplysning tas alltid.
 • Du måste ha en inkomst som du klarar av att betala hyran med. Vara Bostäder kan komma att kräva intyg om din inkomst.
 • Du får inte ha misskött dig som hyresgäst i tidigare boenden.
 • Vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser.
 • Du måste teckna en hemförsäkring.
 • Antal personer i hushållet i förhållande till lägenhetens storlek får max vara enligt följande:
  • 1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer
  • 2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer
  • 3 rum och kök, ca 70 kvm: 5 personer
  • 4 rum och kök, ca 90 kvm: 6 personer
  • 5 rum och kök, ca 110 kvm: 8 personer

Förtur till lägenhet

I vissa fall kan förtur ges till en lägenhet. Det är Vara Bostäder som ensamt avgör vad som anses vara lämpligt i varje enskilt fall. Förtur gäller inte till valfri lägenhet utan till lämplig lägenhet. Inom förtursgrupperna finns inget kösystem.

Förtursgrupper

 • Näringslivsförtur: Inflyttande till Vara kommun som har fått arbete inom kommunen.
 • Studier: Inflyttande till Vara kommun för att studera på gymnasienivå eller högre studier.
 • Hushåll med särskilda stödbehov: Bedömning görs tillsammans med socialförvaltningen i Vara.
 • Social hållbarhet: För att skapa och bibehålla ett socialt hållbart boende kan förtur ges till intressenter som har annat ursprung, annan ålder eller annan livsåskådning än majoriteten av redan boende i området.
 • Snabb inflyttning: I undantagsfall kan du som har möjlighet att ta en lägenhet snabbt ges förtur till det utsatta inflyttningsdatumet.

Lägenhetsbyte

För att få byta lägenhet inom Vara Bostäder måste du bo minst ett år i din lägenhet innan du får möjlighet att byta bostad.

Uppsägningstiden för flytt inom Vara Bostäder är två månader.

Nybyggnation eller vid större renovering

Uthyrning av nyproducerade lägenheter eller lägenheter som genomgått omfattande renovering kan komma att ske utifrån andra kriterier och i en separat kö.

Fordonsplats och garage

Uthyrning av fordonsplats och garage sker enligt närhetsprincipen som grund. Fordonplats och garage kan, om ingen i aktuellt område anmält intresse, hyras ut till annan. I detta fall har Vara Bostäders övriga hyresgäster förtur.