Carl Widell
Teknisk förvaltare
Telefon: 0512-296 90

Ulrik Hovling
Uthyrning/boendefrågor
Telefon: 0512-296 90

Danuta Sahin
Uthyrning/boendefrågor
Telefon: 0512-296 90

Tomas Johansson
Fastighetsskötare
Telefon: 0512-296 90

Hans Andersson
Fastighetsskötare
Telefon: 0512-296 90

Kim Rauseus
Fastighetsskötare
Telefon: 0512-296 90

Håkan Lindell
VD
Telefon: 0512-296 90