När du flyttar från oss måste du säga upp ditt hyresavtal. Detta ska göras skriftligt, skriv under avtalet och fyll i de telefonnummer du kan nås på. Lämna sedan in avtalet till oss. Blankett för uppsägning av lägenhet

Uppsägningstiden för din bostad är tre kalendermånader räknat från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdatumet. Det innebär att om du säger upp dig till exempel den 7 mars räknas april, maj och juni som uppsägningsmånader.

Särskilda regler gäller vid dödsfall. För mer information kontakta vår uthyrning på telefon 0512-296 90.

Visning av lägenhet

När lägenheten är uppsagd erbjuds den till nya kunder och du är då skyldig att visa lägenheten för den eller de som får erbjudande.

Besiktning

Förbesiktning

I samband med uppsägningen kontaktar vi dig för att boka en tid för förbesiktning. Denna besiktning är till för att se om några större åtgärder behöver vidtas innan nästa hyresgäst flyttar in.

Utflyttningsbesiktning

Beställ tid för besiktning av din lägenhet i god tid före avflyttning. För tidsbokning ringer du oss på 0512-296 90. Om besiktningen visar på onormalt slitage eller skador som du själv orsakat, blir du tvungen att antingen åtgärda skadan eller betala vad det kostar att återställa.

På avflyttningsdagen

Att tänka på vid utflyttning ur bostaden:

 • Lägenheten ska vara noggrant städad.
 • Balkong och lägenhetsförråd ska vara tomma och städade.
 • Om lägenheten har trädgård/uteplats ska den lämnas i prydligt skick. Gräset ska vara klippt och rabatter rensade om årstiden tillåter det.
 • Lämna kvar brandvarnare som du inte själv monterat.
 • Lämna kvar router och digitalbox som hör till lägenhetens bredbandsuttag
 • Om städningen inte godkänns vid slutbesiktning, något är skadat eller om något som hör till lägenheten saknas debiteras du för det.

Folder om utflyttning och checklista för flyttstädning

Nycklar och brickor

När du flyttar ska samtliga nycklar, brickor och bokningscylindrar lämnas in till oss. Fattas det nycklar debiteras du för låsbyte och för det antal nycklar eller brickor som saknas.

Beroende på var du bor och vad du hyrt ska alla nycklar/brickor lämnas in för:

 • Lägenhet
 • Garage
 • Postbox
 • Tvättbokningsbrickor
 • Tvättbokningscylinder