Välkommen till Vara Bostäder! Här finns information som underlättar inflyttningen i din bostad.

Folkbokföring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Undantag gäller vissa lägenheter med unik adress.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Hemförsäkring

Ditt boende försäkrar du själv. Därför är det viktigt att teckna hemförsäkring.

Hemförsäkring ersätter dig om dina saker skadas eller förstörs vid till exempel brand eller vattenskada. Dessutom slipper du bli ersättningsskyldig om det uppstår skador i lägenheten.

Anmälan av skador som ej finns i protokoll

Om du upptäcker skada eller fel i lägenheten som inte finns i protokollet ska du göra anmälan om detta snarast. Om du inte gjort detta inom fem dagar efter inflyttning anses du vållande till skadan.

Rökförbud

I alla lägenheter som vi hyr ut råder rökförbud. Om du eller någon annan trots allt röker i lägenheten är du ersättningsskyldig för den sanering som måste ske efter det att du flyttat från lägenheten.

Hyresbetalning

Hyran skall betalas i förskott den sista varje månad. Det är viktigt att betala sin hyra i rätt tid annars kan du riskera att förlora din bostad.

Ett bra sätt är att betala via autogiro. Med autogiro behöver du aldrig vara rädd att glömma betala hyran. Pengarna dras automatiskt från kontot sista vardagen i månaden, allt du behöver hålla koll på är att det finns pengar på kontot. Anmäl autogiro via din internetbank eller fyll i blanketten och skicka/lämna in till oss. Blankett anmälan autogiro

Max antal boende

Vi har riktlinjer gällande antal boende per lägenhet. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för dem som bor i lägenheten men även för de kringboende som påverkas. Riktlinjerna är inte en fast regel, undantag kan göras och bedömning sker i så fall från fall till fall.

Boende per lägenhet:

  • 1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer
  • 2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer
  • 3 rum och kök, ca 70 kvm: 5 personer
  • 4 rum och kök, ca 90 kvm: 6 personer
  • 5 rum och kök, ca 110 kvm: 8 personer