A

Adressändring

När du flyttar är det viktigt att du gör en adressändring och även kontaktar Skatteverket. Detta gör du enklast på www.adressandring.se

Akuta fel

Vid akuta problem under dagtid kontaktar du oss. Telefon: 0512-296 90.

Har du akuta fel i lägenheten som du själv inte kan åtgärda och som inte kan vänta till ordinarie arbetstid kan du kontakta vår fastighetsjour (Securitas), telefon 010-470 53 00. Hit ringer du när växeln är stängd även när det rör till exempel störande grannar, hissfel eller att du låst dig ute.

OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren.

Autogiro

Att betala hyran via autogiro är både bekvämt, enkelt och avgiftsfritt. Hyresbeloppet dras direkt från ditt konto på förfallodagen. Du kan också välja att få dragning tidigare, då är det den 20:e som gäller.

Vid autogiro får du en hyresavi med information om att hyran kommer dras via autogiro och det står makulerad på den. Dragning av pengarna görs på förfallodag/önskad dag. Skulle det inte finnas täckning görs omförsök de tre kommande vardagarna. Har ingen av dessa dragningar lyckats måste du betala in hyran själv.

Skriv ut medgivandeblankett för autogiro eller hämta blanketten på vårt kontor. Fyll i, skriv under och skicka in den till oss eller lämna in på vårt kontor på Badhusgatan 24. Efter stängningsdags går det bra att lägga blanketten i vårt brevinkast intill entrén. Du kan också anmäla autogiro via din internetbank.

Avhysning/vräkning

Att avhysa (vräka) en hyresgäst är sista utvägen när en hyresgäst misskött sig grovt, oftast under en längre period. En avhysning kan endast ske när hyresgästen upprepat brutit mot reglerna den förbundit sig till i sitt kontrakt (hyresavtal).

Avtal

Ditt hyresavtal (hyreskontrakt) är ett juridiskt bindande avtal som du tecknar med Vara Bostäder. I avtalet finns utförlig information om avtalets innehåll och vad du som hyresgäst och Vara Bostäder som hyresvärd förbinder sig till. Läs noga igenom avtalet innan du skriver under det.

B

Balkong

Storleken på balkongerna varierar i de olika områdena. De allra flesta ser balkongen som ett mervärde på lägenheten som skapar extra trivsel. Tänk bara på att även grannarna vill känna trivsel. Av hänsyn till dem så är det inte tillåtet att till exempel skaka mattor från balkongen. Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongen. Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket. Balkongen ska också hållas städad från skräp och annat som kan skapa olägenhet för övriga hyresgäster.

Besiktning

Beställ tid för besiktning av din lägenhet i god tid före avflyttning. Om besiktningen visar på onormalt slitage eller skador som du själv orsakat, blir du tvungen att betala vad det kostar att återställa. Om städningen inte godkänns vid slutbesiktning eller om något som hör till lägenheten saknas debiteras du även för detta. Information och checklista för flyttstädning.

Bilplats

I de allra flesta av våra områden finns parkeringsplatser eller garage att hyra.

På den parkeringsplats du hyr eller som hör till ditt bostadsområde får du bara parkera personbilar i körbart skick. Även om du betalar din parkeringsplats får du inte använda den för avställda bilar, skrotbilar eller liknande.

Om du får problem med att någon ställer sig på er parkeringsplats så kan du ringa Säkerhetstjänst på tel. 0510-202 50.

Bilfria innergårdar

För trivseln och säkerhetens skull har Vara Bostäder bilfria innergårdar. Det innebär att du endast vid flytt eller av- och pålastning får köra in på gården. Vi ber dig att när du gör det tänka på att det är mycket barn som rör sig på områdena så att du är uppmärksam och kör sakta. Parkering på innergårdarna är inte tillåtet.

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i bostadsområdet.

Boguiden

Se våra filmer om hur du sköter om din lägenhet på ett bra och enkelt sätt. Informationsfilmerna om att sköta sin lägenhet finns med undertext på arabiska, somaliska och engelska.

Brand

Ring 112!

Vid brand i fastigheten ska du aldrig använda hissen. Om det inte är hos dig det brinner stanna kvar i din lägenhet med stängd dörr. Larma brandkåren på 112. Uppmärksamma brandkåren på att ni finns i lägenheten genom att till exempel tända lampor och vinka i fönstren.

Brandfarliga produkter

För hantering eller förvaring av brandfarliga vätskor och gaser krävs enligt lagen i vissa fall tillstånd.

Brandlarm

Vara Bostäder fakturerar hyresgäster på Vidhemsgården och Badhusgatan 17 för så kallade onödiga brandlarm.

De onödiga brandlarmen har ökat och det vill vi tillsammans med räddningstjänsten försöka ändra på. Det blir en stor kostnad för oss och för samhället, men framför allt så handlar det om att varje gång brandkåren måste åka på ett onödigt brandlarm så är brandbilarna på fel ställe om ett riktigt larm om brand skulle inträffa.

Vad är ett onödigt brandlarm?

Ett onödigt larm är ett larm som av räddningstjänstens bedömning ej orsakats av brand eller annat nödläge. Exempel på onödiga larm är:

  • Rökning
  • Oförsiktig matlagning
  • Brödrostar som osar

Normal matlagning ska naturligtvis kunna utföras, men man ska tex inte placera en brödrost rakt under en rökdetektor.

Om räddningstjänsten bedömer att det är ett onödigt brandlarm så skickar dom en faktura till Vara Bostäder som idag är på cirka 6000-7000 kronor. Vara Bostäder kommer att fakturera samma belopp till den hyresgästen som orsakat larmet. Med denna åtgärd hoppas vi få ökad försiktighet och få ner antalet onödiga larm och därmed även ökad trygghet i våra hus.

Brandsläckare

En pulverbrandsläckare kan du köpa i välsorterade butiker och förvara hemma. Skaka om den emellanåt så att pulvret i tuben rörs om. Pulverbrandsläckare kan användas till både el- och textilbränder.

Brandvarnare

I Vara Bostäders lägenheter finns brandvarnare i taket. Kontrollera, genom att trycka på knappen, med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar och att batterierna inte tagit slut. Har batterierna tagit slut är det ditt ansvar att byta dem.

Kom ihåg att brandvarnare räddar liv. Saknas den eller inte verkar fungera kontaktar du Vara Bostäder.

Få ett SMS när det är dags att testa din brandvarnare.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot brand.

Bredband

Alla Vara Bostäders hyresgäster har möjlighet till bredband via Telia i lägenheten. Avtal tecknar du direkt med Telia.

Byta bostad

Generellt gäller det att du måste bo minst ett år innan du kan byta till ny bostad hos oss. Vid intern flytt görs en förbesiktning av nuvarande lägenhet och vi kontrollerar att du har skött dina hyresinbetalningar samt boendet i övrigt.

C

Cykel

Cyklar ska förvaras i cykelställ eller i cykelförråd. Av brandsäkerhetsskäl får cyklar aldrig förvaras i trapphuset eller i källargångar.

Trasiga cyklar som ej används ska du som hyresgäst transportera till Heljeveds återvinningscentral i Vara.

Cykelförråd/cykelrum

Cykelförråd finns i flera områden. Det är inte tillåtet att ladda elcyklar, elmopeder, hoverboards och liknande i cykelrum. Detta på grund av brandrisk och den farliga gas litiumbatterier avger vid brand.

D

Diskmaskin

Förberedelse för diskmaskin kan beställas som tillval om det är tekniskt möjligt. Tillvalet innebär en hyreshöjning. Diskmaskinen köper du själv. Hyresgästen ansvarar för att diskmaskinen installeras fackmannamässigt och står för alla reparationer själv. Egen installerad diskmaskin ska även tas bort och köket återställas i ursprungligt skick vid avflyttning.

I lägenheter där diskmaskin är installerad från början ansvarar Vara Bostäder för reparation och underhåll.

Djur

Husdjur är tillåtna i Vara Bostäders lägenheter. Hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade när de vistas utomhus och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen.

Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bland annat ormar och andra reptiler. För mer information, kontakta Miljöenheten på Vara kommun.

Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.

E

El

Hyresgästen betalar själv för hushållselen efter den egna förbrukningen med något undantag.

Elarbete

Det är absolut förbjudet att göra egna elinstallationer eller göra egna kopplingar i fastigheten. Detta kan vara direkt livsfarligt för såväl dig som hyresgäst och för andra boende i fastigheten. Allt elarbete måste skötas av elektriker. Kontakta Vara Bostäder om du har frågor.

Elbilsladdning

Elbilsladdning är inte tillåten i de vanliga 230v eluttagen (gäller även motorvärmaruttag) i våra garage och på våra parkeringsplatser då det blir hög belastning under alltför lång tid. Det medför brandfara då uttagen inte är byggda för detta. Vi grundar vårt beslut på Elsäkerhetsverkets rekommendationer.

Idag finns möjlighet till elbilsladdning på Brinkestigen i Vara.

Element

I Vara Bostäders fastigheter finns element där du själv kan reglera värmen. Tänk på att ett elelement aldrig får övertäckas då risken finns för brand. Ett vattenelement behöver luftas emellanåt för att fungera så effektivt som möjligt.

Elfel

Har du farliga kontakter eller andra farliga elfel ska du kontakta Vara Bostäder snarast. Om det är efter Vara Bostäders öppettider kontakta fastighetsjouren (Securitas), telefon 010-470 53 00.

Energispartips

Vara Bostäder är med i Allmännyttans energisparkampanj och hoppas att du tillsammans med oss vill jobba för att minska energianvändningen. Information om hur du kan spara energi i hemmet.

Du kan även vända dig till Energi- och Klimatrådgivningen som är en kostnadsfri och opartisk rådgivning inom uppvärmning, förnybar energi, klimatsmart livsstil m.m.

F

Fastighetsskötare

Varje område eller ort har sin egen fastighetsskötare. De arbetar med att ta hand om fastigheten och gården där du bor. De sköter mindre servicearbeten i fastigheten, rabatter, snöröjning, gräsklippning och mycket mer. Oftast är fastighetsskötaren den person från Vara Bostäder som du som hyresgäst oftast träffar på och kanske den det känns mest naturligt för dig att prata med. Kontaktuppgifter till fastighetsskötarna.

Felanmälan

Felanmälan görs i första hand via Mina sidor. Detta för att säkerställa att vi får med alla uppgifter.

OBS! Glöm inte att ange om Vara Bostäder får lov att gå in med nyckel om du inte är hemma samt att du är noggrann med att skriva rätt telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig.

Det går även att ringa in din felanmälan på telefon 0512-296 90.

Vid akuta fel som sker utanför Vara Bostäders ordinarie öppettider, kan du kontakta fastighetsjouren (Securitas), telefon 010-470 53 00.

Fest

Självklart får våra hyresgäster ha fest någon gång ibland. Men som hyresgäst i ett flerfamiljshus är du skyldig att ta hänsyn till dina grannar och inte störa. Meddela gärna dina grannar i god tid innan du ska ha fest. Visa hänsyn för de övriga hyresgästerna runtomkring.

Tänk på att om störningsjouren (Securitas) kommer för att du stört dina grannar så debiteras du deras utryckning. Kraftiga och upprepade störningar kan leda till vräkning.

Råkar du ut för upprepade störningar av andra som har fest kan du ringa vår fastighetsjour (Securitas), telefon 010-470 53 00 på kvällar och helger. Under kontorstid kontaktar du Vara Bostäder på telefon 0512-296 90.

Flytt

Flytt görs normalt vid ett månadsskifte, tre månader efter uppsägningen.

Lägenheten ska vara tömd och städad och nycklarna inlämnade till kontoret senast klockan 12 den första vardagen i månaden du flyttar. Går ditt kontrakt ut den 30 juni har du alltså fram till klockan 12 den 1 juli på dig att flytta.

Se mer under rubriken ”För hyresgäster” eller kontakta Vara Bostäder, telefon 0512-296 90 för att få mer information kring flytten.

Flyttstädning

När man flyttar ut ifrån en lägenhet är det viktigt att hela lägenheten är noggrant städad. Det innebär förutom golv, väggar och fönster även skåp och lådor, på och runt spis, ugn, bakom kyl och frys, toaletter, bakom element, lister, golv, badrumsväggar.

Information och checklista för flyttstädning

Fläkt

Fläkten ovanför spisen är en viktig del av ventilationssystemet i din lägenhet. Rengör filtret i fläktkåpan (där det finns) minst en gång i månaden genom att diska det i varmt vatten och i milt miljövänligt diskmedel. Kom ihåg att ventilen i bad, dusch och wc också ska rengöras med jämna mellanrum. Denna ventil ska inte plockas ner utan rengöras på plats då den är injusterad för rätt flöde.

Folkbokföring

Du måste ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker. Du ska också vara folkbokförd på adressen du bor på, med undantag för studenter och veckopendlare.

Fordonsplats

I de allra flesta av våra områden finns parkeringsplatser eller garage att hyra. Kontakta oss om du är intresserad av det.

På den parkeringsplats du hyr eller som hör till ditt bostadsområde får du bara parkera personbilar i körbart skick. Även om du betalar din parkeringsplats får du inte använda den för avställda bilar, skrotbilar eller liknande.

Om du får problem med att någon ställer sig på din parkeringsplats så kan du ringa säkerhetstjänst på telefon 0510-202 50.

Fågelmatning

Hur gulliga och frusna småfåglarna än må vara så är det inte tillåtet att mata dem från balkongen/uteplatsen. Anledningen är att fågelmaten drar till sig andra skadedjur som till exempel råttor och möss.

Naturligtvis får du mata fåglarna − men gör det i en skogsdunge en bit ifrån bostadsområdet.

Förråd

I de flesta av Vara Bostäders fastigheter finns ett vinds- eller källarförråd för hyresgästerna att nyttja. Oftast krävs det eget hänglås och nyckel. Tänk på att låsa ditt förråd även om det inte nyttjas så slipper du obehöriga gäster i ditt förråd. I vissa områden finns även lite större förrådslokaler som hyresgästerna har möjlighet att hyra. Kontakta Vara Bostäder via e-post eller telefon för mer info.

G

Golv

För att det ska kännas fräscht och trevligt i lägenheten är det viktigt att även golven vårdas.

Grillning

Att grilla på sommaren är alltid trevligt men tänk på att era grannar kanske inte tycker det är trevligt att få in grillos. Använd aldrig grill med eld som värmekälla på balkong eller nära huset på din uteplats – det medför stor brandrisk. På balkongen är det endast tillåtet att grilla med elgrill.

Grovsopor

På kommunens återvinningsstationer finns möjlighet att kasta bland annat tidningar, pappersförpackningar, hårdplast, metall och glas. Större grovsopor måste köras till Heljeveds återvinningscentral.

H

Hemförsäkring

Ditt boende försäkrar du själv. Om olyckan är framme är det viktigt att du har en hemförsäkring.

Händer något i fastigheten som du är vållande till blir du ersättningsskyldig. Ofta handlar det om höga belopp och vi rekommenderar därför alla våra hyresgäster att teckna en hemförsäkring som täcker upp för skadebeloppet.

De allra flesta försäkringsbolag tar ut en summa i självrisk. Självrisken är fast och brukar vara liten i förhållande till totalbeloppet.

Hiss

Vissa av våra fastigheter har hiss. För fel på hissen under dagtid kontaktar du oss på telefon 0512-296 90. Utanför ordinarie arbetstid ringer du fastighetsjouren (Securitas), telefon 010-470 53 00.

Husdjur

Husdjur är tillåtna i Vara Bostäders lägenheter. Men hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen.

Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bland annat ormar och andra reptiler. Se även ordningsreglerna på baksidan av ditt hyresavtal.

Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas. Att mata fåglar på balkongen är inte tillåtet.

Hyllor/tavlor

Det är tillåtet att sätta upp hyllor och tavlor på väggarna. Du måste vara medveten om att om det är fula märken kan du bli skyldig att återställa väggarna alternativt betala för att låta Vara Bostäder utföra jobbet den dagen du flyttar.

Hyra

Hyran baseras på lägenhetens storlek och standard. Hyran betalas i förskott, vilket betyder att den ska vara inbetald till Vara Bostäders bankgiro sista vardagen före den månad som den avser. Det betyder att hyran för april ska vara betald sista vardagen i mars. Skulle du få problem att betala hyran i tid måste du ta kontakt med oss innan förfallodagen så vi kan komma överens om en lösning.

Hyresavtal

Hyreskontrakt och uppgifterna däromkring, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid legitimation av dig om du inte är känd när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst.

Vi lämnar inte ut information till dina närstående, till exempel make/maka, barn, syskon eller föräldrar såvida de inte står med på kontraktet. Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärdar.

När du skriver på kontrakt eller säger upp det måste du också visa legitimation för att styrka att du är du.

Hyresavi

Hyresavi skickas ut cirka 2 veckor innan förfallodatum. Alla betalningar görs till vårt bankgiro 450-3710. Du måste ange det OCR-nummer som finns på avin.

Har du tappat bort din hyresavi ringer du till Vara Bostäder och ber om en kopia.

För att undvika inkassokostnader eller betalningsanmärkningar är det viktigt att hyran betalas i tid. Om du inte betalar hyran, eller vid upprepade tillfällen är sen med inbetalningarna, kan du förlora din hyresrätt och bli avhyst från din bostad. Vid utskick av påminnelser och inkassokrav debiteras en lagstadgad avgift.

I

Inkasso

Alla kan råka ut för ekonomiska bekymmer vid något tillfälle i livet. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra. Ring Vara Bostäder som tipsar om hur du ska gå till väga när ekonomin tillfälligt inte går ihop och vilka konsekvenser det kan få om hyran uteblir.

J

Jordfelsbrytare

Vissa lägenheter är utrustade med jordfelsbrytare som direkt bryter strömmen om något skulle gå fel eller är trasigt på elektrisk utrustning. Jordfelsbrytaren är placerad i eller vid proppskåpet. Om den löser ut, tänk på vad det kan vara för utrustning (brödrost, vattenkokare, strykjärn etc) som orsakat detta. Dra ur sladden och återställ jordfelsbrytaren.

K

Kokvrå

I en kokvrå är utrymmet mindre än ett kök. Ibland får inte ett matbord med stolar plats. I en kokvrå kan också spisen vara mindre än normalstandarden. Kokvrå finns främst i 1-rumslägenheter.

Krav

Alla kan råka ut för ekonomiska bekymmer vid något tillfälle i livet. Ett tak över huvudet och ett hem att trivas i är ett måste för att må bra i livet. Ring oss för tips om hur du ska gå till väga när ekonomin tillfälligt inte går ihop och vilka konsekvenser det kan få om hyran uteblir. För frågor om hyra och betalning kontakta Vara Bostäder på 0512-296 90.

Källare

Tänk på att inget material får förvaras i gångar eller andra allmänna utrymmen. De utgör en stor risk vid exempelvis brand och då man måste utrymma snabbt.

Se till att dörrar till källare och andra ingångar alltid är låsta för att hindra obehöriga eller skadedjur att ta sig in.

Tänk på att inte ställa ömtåliga saker direkt på golvet i ditt källarförråd. Använd hyllor eller annat för att få upp kartonger och saker från golvet. Skulle olyckan vara framme, till exempel vattenläckage, så är risken annars stor att dina saker blir förstörda.

L

Laddplats elbil

Elbilsladdning är inte tillåten i de vanliga 230v eluttagen (gäller även motorvärmaruttag) i våra garage och på våra parkeringsplatser då det blir hög belastning under alltför lång tid. Det medför brandfara då uttagen inte är byggda för detta. Vi grundar vårt beslut på Elsäkerhetsverkets rekommendationer.

Idag finns möjlighet till elbilsladdning på Brinkestigen i Vara.

Lokaler

Vara Bostäder har allt från mindre förråd till större affärslokaler. Är du intresserad av att hyra lokal så vänder du dig till Vara Bostäders uthyrning på telefon 0512−296 90.

Lås

Vi beviljar inte att våra lås till lägenheterna byts ut eller kompletteras med egna lås.

Lägenhetsnummer

Det lägenhetsnummer Lantmäteriet har som beteckning på din lägenhet består av fyra siffror, till exempel 1201. Det finns också angivet på ditt kontrakt. När du byter adress är det Lantmäteriets lägenhetsnummer som Skatteverket efterfrågar.

M

Mattvätt

Mattan får inte tvättas i vanliga tvättmaskiner eller på golvet i tvättstugan. Om mattor behöver tvättas, lämna dem till kemtvätt.

N

Nycklar

Du hämtar nyckeln till din lägenhet på kontoret på Badhusgatan 24. Nyckeln kvitteras vid utlämning. Samtliga nycklar ska lämnas in vid flytt. Lämnas inte alla nycklar in vid utflytt blir det en kostnad för låsbyte.

Om du tappar eller blir av med nycklar under kontorstid kontaktar du Vara Bostäder. Övriga tider ska du kontakta fastighetsjouren (Securitas), telefon 010-470 53 00. Fastighetsjouren kan låsa upp dörren under kvällar och helger mot en kostnad. OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren.

O

Onödigt brandlarm

Vara Bostäder fakturerar hyresgäster på Vidhemsgården och Badhusgatan 17 för så kallade onödiga brandlarm.

Onödiga brandlarm har ökat och det vill vi tillsammans med räddningstjänsten försöka ändra på. Det blir en stor kostnad för oss och för samhället, men framför allt så handlar det om att varje gång brandkåren måste åka på ett onödigt brandlarm så är brandbilarna på fel ställe om ett riktigt larm om brand skulle inträffa.

Vad är ett onödigt brandlarm?

Ett onödigt larm är ett larm som av räddningstjänstens bedömning ej orsakats av brand eller annat nödläge. Exempel på onödiga larm är:

  • Rökning
  • Oförsiktig matlagning
  • Brödrostar som osar

Normal matlagning ska naturligtvis kunna utföras, men man ska tex inte placera en brödrost rakt under en rökdetektor.

Om räddningstjänsten bedömer att det är ett onödigt brandlarm så skickar dom en faktura till Vara Bostäder som idag är på cirka 6000-7000 kronor. Vara Bostäder kommer att fakturera samma belopp till den hyresgästen som orsakat larmet. Med denna åtgärd hoppas vi få ökad försiktighet och få ner antalet onödiga larm och därmed även ökad trygghet i våra hus.

P

Parkering

Vara Bostäder har parkeringar och garage för uthyrning. Kontakta oss om du vill ansöka om en parkeringsplats.

Det är förbjudet att parkera inne på Vara Bostäders gårdar. Gårdarna ska vara en trygg och säker plats. Om du får problem med att någon ställer sig på din parkeringsplats så kan du ringa säkerhetstjänst på tel. 0510-202 50.

Pool

Vara Bostäder har en policy som innebär förbud mot uppsättande av pool på gräsmatta eller uteplats i våra områden. Det är en stor olycksrisk för boende, främst barn och djur, i området.

Förbudet gäller för bassänger/pooler i våra bostadsområden, med undantag för små babypooler. Poolen får max vara 1 meter i diameter och fyllas med högst 10 centimeter vatten. Poolen måste tömmas när den är färdiganvänd så att ingen råkar illa ut. Ett barn vill gärna undersöka sin omgivning. En obevakad pool utgör rena dödsfällan och den största dödsorsaken bland små barn är just drunkningsolyckor.

Postbox

Postens nya bestämmelser är att det ska finnas postboxar i varje trappuppgång. Nyckel till postboxen får du på Vara Bostäders kontor vid inflyttning, samtidigt som kvittering av övriga nycklar. Postboxen fungerar på samma sätt som en brevlåda och är knuten till din lägenhet. All post lämnas i din postbox.

Proppskåp

Det finns två olika sorters proppskåp. Den nyare varianten kräver inte att du byter proppar utan endast att du trycker på strömbrytaren där proppen gått så laddas säkringarna igen och elen fungerar som den ska.

I den äldre varianten är propparna kopplade till rum och apparater. Vanligtvis finns det en lista i anslutning till proppskåpet om vilka säkringar som hör vart. Det är viktigt att du kontrollerar att färg och styrka är korrekt när du byter propp/säkring.

OBS! Vid felaktig hantering kan du få elstötar. Därför är det viktigt att du följer instruktionerna noga. Är du osäker, be om hjälp.

R

Renovering

Vara Bostäder har inte periodiskt underhåll utan renoverar vid behov eller vid skador som uppstått.

När du som hyresgäst själv orsakat skador blir du själv skyldig att återställa alternativt debiteras för att Vara Bostäder utför jobbet.

Du som hyresgäst får själv renovera lägenheten i mindre utsträckning, såsom tapeter, golv, måla, byta handtag till köksskåp och liknande. Men om Vara Bostäders besiktningsman inte godkänner renoveringarna när du flyttar blir du skyldig att återställa lägenheten. Större renoveringar MÅSTE du kontakta Vara Bostäder om.

S

Sekretess

Uppgifter som finns för ett hyreskontrakt, så som adress, personuppgifter eller hyresavi får aldrig lämnas ut till någon annan än den som står för kontraktet. Därför kräver vi alltid legitimation av dig när du vill ha uppgifter som rör dig som hyresgäst såvida du inte är känd av oss. Vi lämnar inte ut information till dina närstående, till exempel make, maka, barn, syskon eller föräldrar såvida de inte står med på kontraktet. Detta är för våra hyresgästers trygghet. Men också för att ditt kontrakt med oss är ett juridiskt avtal som endast är mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärd.

Serviceanmälan/felanmälan

Serviceanmälan eller felanmälan görs via Mina sidor.

Om du inte kan anmäla via hemsidan kan du kontakta oss på telefon 0512-296 90. Vid akuta fel efter Vara Bostäders öppettider, kan du kontakta fastighetsjouren (Securitas): Telefon 010-470 53 00.

Skadedjur

Som hyresgäst är du skyldig att anmäla förekomst av ohyra i din bostad. I annat fall riskerar du att sägas upp från ditt hyresavtal. Vara Bostäder har avtal med företaget Anticimex när det gäller skadedjursbekämpning.

Om du råkar ut för skadedjur i lägenheten är det viktigt att du kontaktar Anticimex omgående på telefonnummer 0510-214 61.

Sopor

I Vara Bostäders sopstationer får endast hushållssopor och matavfallspåsar slängas. Hushållssopor i de gröna kärlen och matavfallspåsar i de bruna kärlen. Sopor får inte ställas utanför sopkärlen eftersom det lockar till sig skadedjur och fåglar. Förpackningsmaterial så som tidningar, glas, aluminiumburkar och plast kan man lämna på någon av kommunens återvinningsstationer.

Grovsopor slänger man på Heljeveds återvinningscentral.

Störande grannar

Boende i hyreshus är skyldiga att visa hänsyn mot sina grannar. Om dina grannar bryter mot denna överenskommelse är det viktigt att du kontaktar Vara Bostäder 0512-296 90.

Det bästa är om du försöker prata med din granne innan du kontaktar Vara Bostäder. I de allra flesta fall så kan man lösa problemet genom ett lugnt samtal hyresgästerna emellan. Det vanligaste är nämligen att grannen är omedveten om att hon/han stör och uppskattar att du meddelar det så att hon/han kan förändra det.

Vid akuta störningar kvällar och helger ringer du fastighetsjouren (Securitas), telefon 010-470 53 00.

Strömavbrott

Har strömmen gått där du bor? Kontrollera först om det är någon säkring i din elcentral som gått. Om strömavbrottet inträffar efter Vara Bostäders öppettider kontaktar du fastighetsjouren (Securitas), telefon 010-470 53 00.

Studsmattor

Studsmattor får du endast ställa ut på den del av tomten som hör till din bostad (din uteplats), om du har en sådan enligt ditt hyresavtal. Du är själv ansvarig för om några olyckor skulle ske. På övriga markytor som Vara Bostäder äger är det inte tillåtet att ställa ut några studsmattor.

T

Tagg

Några av våra hyresgäster har ”tagg” för att komma in i huset eller tvättstugan. Taggen fungerar som en elektronisk nyckel och ges endast till hyresgästen. Taggen programmeras för att passa just där hyresgästen har behörighet.

Telefon

De flesta av Vara Bostäders fastigheter har ett traditionellt telefonuttag i sina lägenheter. I nyare fastigheter finns inte dessa uttag utan där kan man bara ha IP-telefoni. IP-telefoni är möjligt i alla våra lägenheter där bredband finns framdraget.

Telefontider

Våra telefontider är måndag-fredag klockan 08.00-16.00.

Dag före röd dag stänger vi klockan 12.30.

Vårt telefonnummer är 0512−296 90.

Trapphus

Trapphuset är gemensamt för alla boende i uppgången. Eftersom det ofta blir ett eko från trapphus så kan det upplevas störande in i lägenheterna när man vistas här. Därför ska ingen vara i trapphuset längre än nödvändigt och vi ber er att tänka på ljudnivån för att inte skapa onödig irritation hos grannarna.

För allas trivsel ska alla hyresgäster ta sitt ansvar att inte skräpa ner i trappuppgången.

I trapphus får inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål finnas. Dels på grund av brandrisken men även för att det kan försvåra en utrymning och utgöra ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen vid en brand eller olycka i huset.

Trappstäd

Vara Bostäders personal städar kontinuerligt trapphusen. Men för att ha ett trivsamt boende som känns välkomnande och tryggt är det allas ansvar att se till att hålla trapphusen rena från skräp och annat.

TV och bredband

De flesta av Vara Bostäders fastigheter har tillgång till ett basutbud av Telias TV-kanaler samt möjlighet att teckna bredbandsavtal med Telia.

Tvättstugor

I alla områden där inte tvättmaskin är standard i bostaden har vi tvättstugor för hyresgästerna i kvarteret. Vissa bokas elektroniskt vid en bokningstavla, andra bokas med en nyckelcylinder som man sätter i en tavla och en del bokas bara genom att man skriver upp sig på en tvättlista. Är du osäker på vart din tvättstuga ligger eller hur du bokar så kontaktar du din fastighetsskötare. Tänk på att tvättstugan ska lämnas städad och ren vid avslutat pass.

U

Uppsägning

Uppsägningen ska ske skriftligt. Uppsägningen ska ske före månadsskiftet tre månader innan man vill flytta.

Eftersom ditt kontrakt är en juridisk handling kan vi inte ta emot uppsägningar via telefon. Du är välkommen att antingen skicka in ditt kontrakt signerat för uppsägning eller besöka oss på kontoret för att göra uppsägningen på plats. Vi tar även emot uppsägningar via epost under förutsättning att du lämnat fullständiga uppgifter samt ett telefonnummer vi kan nå dig på. Använd gärna vår blankett för uppsägning.

Om du sagt upp din lägenhet via epost eller brev så skickar vi en bekräftelse på uppsägningen hem till dig för att du ska veta att vi tagit emot den och registrerat den, men också som en säkerhet för dig.

Uppsägningstid

Uppsägningen ska ske före månadsskiftet tre månader innan man vill flytta. Till exempel om du vill flytta 1 maj ska uppsägningen göras skriftligt senast 31 januari. Du är alltid bunden till kontraktet under din uppsägningstid.

Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad.

Utelåst

Om du låst dig ute ska du under kontorstid kontakta din fastighetsskötare via kontaktcenter, telefon 0512-296 90. När Vara Bostäder har stängt ringer du fastighetsjouren (Securitas) som kan låsa upp för dig mot en avgift. Telefon 010-470 53 00.

OBS! Endast den som står på kontraktet kan få hjälp med att låsa upp dörren.

Uteplats

Vissa av Vara Bostäders fastigheter har uteplatser med små trädgårdar. De lägenheter eller radhus som har detta brukar vara väldigt eftertraktade. Uteplatserna kan variera från bara en altan till en egen liten trädgård. För den som tycker om trädgårdssysslor är uteplats perfekt eftersom du själv ansvarar för att hålla uteplatsen välskött. Ta hand om din uteplats

Uthyrning och Policy

Hos Vara Bostäder är alla välkomna att söka ett nytt hem. Alla ska ha möjlighet att hyra en bostad hos oss. Söker du bostad fyll i vår intresseanmälan och var aktiv genom att uppdatera denna minst var tredje månad.

Tillsammans med de boende ska vi skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden och vi ska verka för en positiv utveckling av Vara kommun. Vår uthyrningspolicy

V

Vatten

Anmäl alltid en droppande kran, rinnande toalett eller om du har någon vattenläcka till din fastighetsskötare.

Vräkning

Att vräka (avhysa) en hyresgäst är en absolut sista utväg när en hyresgäst misskött sig och ofta under en längre period. Vara Bostäder vill alltid ha en kommunikation med hyresgästen innan det gått så långt för att nå en lösning. En vräkning kan endast ske när hyresgästen upprepat brutit mot kontraktsreglerna den förbundit sig till.

Värme

Vara Bostäders lägenheter skall hålla en temperatur minst på 20 grader. Det är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål.

Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten mäter när rummet når rätt temperatur och stängs då av. Elementet kan därför vara kallt när det är 20 grader i rummet. Är inomhustemperaturen lägre än 20 grader, kontrollera först hur du har möblerat vid elementen. Möbler framför elementen kan hindra värmen att sprida sig i rummet.

Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in en felanmälan kommer din fastighetsskötare och mäter temperaturen i din lägenhet.

Ö

Öppettider

Ttisdag, onsdag, torsdag klockan 10:00-12:30.

Dag före röd dag stänger vi klockan 12.30.

Telefon: 0512−296 90
Besöksadress: Badhusgatan 24, Vara

Överlåtelse

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att ni bott tillsammans i minst ett år och att lägenheten använts med gemensamt hushåll samt att den varit er enda stadigvarande bostad.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver även själv klara av att betala hyran.

Har du frågor eller vill överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan kontaktar du vår uthyrning på 0512-296 90. Observera att du inte automatiskt kan överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.