När ska hyran vara betald?

Det är viktigt att betala sin hyra i rätt tid annars kan du riskera att förlora din bostad. Hyran ska betalas i förskott den sista varje månad.

Vilken uppsägningstid har jag?

3 månader.

När får jag flytta in?

Du har rätt att flytta in kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska inflyttning ske nästa vardag.

När får jag flytta ut?

Du är skyldig att lämna lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut. Är den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska utflyttning ske nästa vardag.

Hur ska jag sköta lägenheten?

Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten med vad därtill hör. Om det inträffar en skada i lägenheten måste du meddela detta till hyresvärden så fort som möjligt, så att skadan inte förvärras. Gör du inte det så kan du bli skadeståndsskyldig.

Får jag renovera lägenheten själv?

Ja, du får måla och tapetsera eller göra liknande förändringar. Men du måste utföra det fackmannamässigt.

Vad händer om man stör sina grannar?

Man kan blir uppsagd och får flytta.

Får man spela hög musik före klockan 22:00?

Man får aldrig spela så högt att man stör någon. Detta gäller hela dygnet oavsett vilken tid på dygnet.

Är jag skyldig att visa upp min lägenhet när den är ledig för uthyrning?

Ja, du är skyldig att visa upp lägenheten på lämplig tidpunkt.

Måste jag teckna hemförsäkring för min bostad?

Nej, men det är att rekommendera.

Får man ha djur i lägenheten?

Ja, om du sköter dem och de inte utgör en sanitär olägenhet.