En felanmälan eller serviceanmälan gör du lättast via formuläret nedan. Felanmälan skickas direkt till din fastighetsskötare som kontaktar dig eller åtgärdar felet. OBS! Glöm inte att ange i din felanmälan om Vara Bostäder får lov att gå in med nyckel om du inte är hemma samt att du är noggrann med att skriva rätt telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig.

Skadedjur
Får du besvär med bin, myror eller andra skadedjur, anmäl detta till Anticimex.
Telefon: 0510-214 61

TV-problem
Alla fel som har med TV:n att göra, ring Telia kundtjänst.
Telefon: 020-755 766

Akuta ärenden och låsöppning
Akuta fel som uppstår utanför telefontid skall anmälas till Securitas. De kan även hjälpa till om du skulle låsa ute dig (hyresgäst debiteras).
Telefon: 010-470 53 00