Temperaturen i lägenheten

Temperaturen i lägenheten

Nu när hösten kommer sker stora skiftningar i utetemperaturen vilket gör att det ibland kan upplevas som kallt i våra lägenheter. Det beror på att våra värmesystem arbetar automatiskt och reglerar både på inomhustemperaturen och utomhustemperaturen. När det sker snabba växlingar i vädret så kan det ibland ta en stund innan systemet hittar rätt balans. […]

Störande fåglar

Störande fåglar

Synpunkter och klagomål gällande främst råkors skrän har nått oss ett flertal gånger. Vi håller med – råkorna stör enormt mycket, särskilt nu inför och under deras häckningssäsong. Eftersom råkorna är fridlysta gäller särskilda regler kring vad man får och inte får göra om man har besvär med fåglarna. Vi har nu kontrollerat och ser […]

Skötsel av balkong, uteplats och trädgård

Skötsel av balkong, uteplats och trädgård

Om din bostad har en balkong, uteplats, gräsmatta, plattor, rabatter, häckar, buskar eller egna staket är det du som hyr bostaden som ansvarar för skötsel av dessa. Med ganska enkla medel kan du skapa en trevlig utemiljö att koppla av på och att bjuda in dina vänner på en fika. Vem ansvarar för vad och […]

Hyrorna för 2021 är klara!

Hyrorna för 2021 är klara!

Efter långdragna förhandlingar är nu äntligen hyrorna för 2021 klara. Vi och Hyresgästföreningen är överens om att hyrorna ska höjas med 1,55% från och med 1 januari 2021. Den hyresökning som skulle skett i januari läggs på den uppräknade hyran för april, februaris ökning läggs på majhyran och mars månads ökning lägg på junihyran. Därefter […]

Övertagande av servicehus

Övertagande av servicehus

Vara Bostäder tog den 1 mars över de tidigare så kallade servicehusen i Kvänum, Vedum och Vara till en kostnad av 55,1 miljoner kronor. Totalt rör det sig om 84 lägenheter i centrala fastigheter i respektive ort. Fastigheterna och dess lägenheter är i gott skick enligt de uppgifter bolaget fått från kommunen. Bolaget har i […]