Aktuellt
Start / Aktuellt

Aktuellt

Störande fåglar

Synpunkter och klagomål gällande främst råkors skrän har nått oss ett flertal gånger.

Vi håller med – råkorna stör enormt mycket, särskilt nu inför och under deras häckningssäsong.

Eftersom råkorna är fridlysta gäller särskilda regler kring vad man får och inte får göra om man har besvär med fåglarna. Vi har nu kontrollerat och ser att vi lagliga möjligheter att riva deras bon innan de får ungar.

Vi kommer därför i början av veckan efter påsk att försöka riva befintliga råkbon på de fastigheter vi äger i Vara.

Vi önskar samtidigt att fastighetsägare och boende i Vara försöker hålla så rent som går från gamla kvistar och annat som råkorna gärna bygger bon av. De är ju tyvärr mycket snabba på att bygga nya bon. Vi hoppas också att ingen matar råkorna eller lämnar något ätbart ute som de kan komma åt.

Antagligen kommer det att bli lite störande just då vi med hjälp av skylift river bona. Vi hoppas att ni som bor i närheten har förståelse för detta.

Kontoret stängt för spontanbesök

På grund av den ökade spridningen av Covid-19 så kommer vi från måndag den 29 mars och tillsvidare hålla kontoret stängt för spontanbesök. Om du vill träffa oss på kontoret får du boka ett besök.

Vi hjälper dig gärna via telefon eller mejl under ordinarie öppettider.

Tel. 0512-296 90

E-post: info@varabostader.se

Hyrorna för 2021 är klara

Efter långdragna förhandlingar är nu äntligen hyrorna för 2021 klara. Vi och Hyresgästföreningen är överens om att hyrorna ska höjas med 1,55% från och med 1 januari 2021. Den hyresökning ni skulle haft för januari läggs på den uppräknade hyran för april, februaris ökning läggs på majhyran och mars månads ökning lägg på junihyran. Därefter betalar ni ordinarie hyra resten av året.

Enligt bolagets branschorganisation och Fastighetsägarna innebär den allmänna prisutvecklingen ett behov av hyreshöjningar på 2,5-3 % för 2021. Till detta kommer lokala avvikelser.

För alla fastighetsägare i Vara beslutade kommunfullmäktige om en ny, fast och årlig avgift på 770:- per lägenhet, vilket motsvara en ökad kostnad med 64:-/månad. Detta bör därmed läggas till på den allmänna prisutvecklingen. 

På grund av ökat behov av underhåll begärde Vara Bostäder inledningsvis 3,2% i höjning plus 57:-/lägenhet och månad för höjda avfallskostnader. Efter att fått acceptans från Hyresgästföreningen att vi ska kunna höja hyran för enskild lägenhet med visst belopp för olika typer av standardhöjningar sänktes bolagets begäran till 2% plus 57:-/månad. Hyresgästföreningens motbud var 0% i höjning, vilket skulle innebära att bolaget inte fick någon kompensation för de ständigt ökade kostnaderna man har överallt i samhället. Bolaget skulle därmed inte ha ens råd med det nödvändigaste underhållet.

Som ett sista förslag till överenskommelse sänkte Vara Bostäder sin begäran till 1,2% plus 57:-/månad. (57:-/månad innebär ca 1% i hyreshöjning.) Hyresgästföreningens slutbud var 0,2%, vilket var omöjligt att acceptera. Vara Bostäder begärde medling hos Hyresmarknadskommittén och deras medlingsbud blev 1,05% plus 0,5% för just ökade avfallskostnader, alltså 1,55%, med tillägget att det om 6 månader ska prövas om det finns behov av ytterligare höjning på grund av ökade kostnader för avfallshanteringen.

Vara Bostäder beklagar att förhandlingarna dragit ut på tiden vilket innebär att hyresgästerna får betala höjningen för januari till mars i efterskott. Bolaget kunde dock inte acceptera Hyresgästföreningens bud, då hade vi varit tvungna att dra ner rejält på underhållet. Vi vill ju istället satsa mer på att få trevliga boendemiljöer. Nu blev slutliga utfallet ungefär hälften av vad vi ser att vi behöver, men betydligt mer än Hyresgästföreningens slutbud.

Riktlinjer för skötsel av uteplats, trädgård och balkong

Om det till den bostad du hyr av Vara Bostäder hör en balkong, uteplats, gräsmatta, plattor, rabatter, häckar, buskar eller egna staket är det du som hyr bostaden som ansvarar för skötsel av dessa. Med ganska enkla medel kan du skapa en trevlig utemiljö att koppla av på och att bjuda in dina vänner på en fika.

Information om ansvar och standardnivå finns att läsa längst ner på sidan Frågor & svar.

Övertagande av servicehus

Herman Bynke, ordförande Vara Bostäder AB och Jonas Bredenberg, ekonomichef Vara kommun.

Herman Bynke, ordförande Vara Bostäder AB och Jonas Bredenberg, ekonomichef Vara kommun.

Vara Bostäder tog den 1 mars över de tidigare så kallade servicehusen i Kvänum, Vedum och Vara till en kostnad av 55,1 miljoner kronor. Totalt rör det sig om 84 lägenheter i centrala fastigheter i respektive ort. Fastigheterna och dess lägenheter är i gott skick enligt de uppgifter bolaget fått från kommunen. Bolaget har i och för sig inte besiktigat lägenheterna i och med pandemin som pågått i över ett år, men det ska inte finnas något renoveringsbehov de närmsta 10 åren vilket medverkat till det pris som sattes.

Fastigheterna ligger alldeles intill den kommunala servicen för äldre på respektive. Detta gör att lägenheterna är mycket attraktiva för dem som vill ha ett eget boende samtidigt som man har behov av lite hjälp från hemtjänsten eller önskar delta på någon aktivitet som ordnas i kommunens lokaler.

Vi på Vara Bostäder hoppas att såväl nuvarande som nya hyresgäster ska trivas med oss som ägare och förvaltare av fastigheterna.